Szkolenia do świadectwa kwalifikacji pilota motolotniowego PHGP odbywają się na terenie lotniska Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego. Przed rozpoczęciem szkolenia możliwe jest wykonanie lotu zapoznawczego, aby być pewnym, że latanie motolotnią to rodzaj sportu , który chcemy uprawiać. Ten rodzaj lotnictwa dostarcza niezapomnianych wrażeń obcowania z powietrzem co powoduje że do lotu motolotnią powraca się wielokrotnie . Szkolenie składa się kursu teoretycznego oraz praktycznego - 25 godzin lotów instruktorskich oraz samodzielnych.