Szkolenie teoretyczne odbywa się w nowoczesnej sali wykładowej Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, obejmuje ono następujące przedmioty:

- Prawo lotnicze.
- Wiedza ogólna o statku powietrznym.
- Osiągi i planowanie lotu.
- Człowiek – możliwości i ograniczenia.
- Meteorologia.
- Nawigacja.
- Procedury operacyjne.
- Zasady lotu.
- Ogólne bezpieczeństwo lotów.
- Łączność
Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem, który należy zdać przed pierwszym samodzielnym wylotem.

W ramach szkolenia do dyspozycji uczniów-pilotów dostępne jest specjalne pomieszczenie do planowania lotów. W trakcie szkolenia podstawowego oraz w dalszej karierze początkującego pilota wszyscy instruktorzy życzliwie pomogą przy planowaniu, skonsultują kwestie dotyczące warunków oraz BEZPIECZEŃSTWA LOTU. W dalszej karierze już nieco doświaczonego pilota, będą przypominać o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.